به همت شهرداری خوی در حال انجام است؛

تداوم اجرای عملیات سنگ فرش چینی در بلوار شهید مطهری شرقی

خوی در مسیر شکوفایی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرایی سنگ فرش چینی در بلوار شهید مطهری شرقی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

سنگ فرش چینی در خوی

تداوم اجرای عملیات سنگ فرش چینی در بلوار مطهری شرقی