در جلسه رسمی شورای شهر مطرح شد؛

تخفیف ویژه برای عملکرد مالیاتی سال۱۴۰۱ صنوف آسیب دیده از زلزله

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مرتضی شهسوار در پايان جلسه رسمی شورای شهر گفت :میزان مساعدت‌های دولتی از محل مالیات بر ارزش افزوده برای شهرستان خوی افزایش می یابد.

وی افزود : با موافقت مدیر کل امور مالیاتی استان صنوف آسیب دیده از زلزله برای عملکرد مالیاتی ۱۴۰۱ تخفیف ویژه می گیرند.

شهسوار در ادامه اظهار داشت : با توافقات به‌عمل آمده میان شهرداری واداره تامین اجتماعی در باره حق بیمه کارگران ساختمانی مقرر شد : جهت کاهش حق بیمه کارگری برای صدور مجوز بیمه کارگری ساختمان ها مبالغ ماده  ۱۰۱  شهرداری از میزان دریافت حق بیمه کارگری ساختمان ها حذف شد.

وی دراین زمینه ادامه داد: بدین معنی که همشهریان از این به بعد در اداره تامین اجتماعی از بابت مبالغ ماده ۱۰۱ شهرداری هیچگونه حق بیمه در تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند.

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

تخفیف ویژه برای عملکرد مالیاتی سال۱۴۰۱ صنوف آسیب دیده از زلزله