کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

تاکید شهردار خوی بر اتمام پروژه احیای باغ دلگشا

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با دستور شهردار خوی، فعالیت عمرانی در جهت احیای باغ تاریخی داغ باغی(پارک دلگشا) شهر توسط مجموعه مدیریت شهری بصورت شبانه روزی تداوم دارد.

تداوم عملیات در باغ دلگشا

تاکید شهردار خوی بر اتمام پروژه احیای باغ دلگشا