نهضت آسفالت در خوی؛

بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع از معابر شهر خوی آسفالت شد

انقلاب آسفالت ریزی در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور با اشاره به نهضت آسفالت در خوی گفت: امروز با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر و همت مجموعه مدیریت شهری، شاهد انقلاب در حوزه آسفالت ریزی هستیم.

وی از اقدامات شهرداری در حوزه آسفالت ریزی گفت و افزود: به باتوجه به مطالبه مردم، آسفالت ریزی مساکن مهر، معابر ماهان واقع در زنبورداران، کوی مهندسین و معابر با قدرت بیشتر در سال جاری انجام شد.

نصراله پور ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکنون شاهد اتمام بالای ۹۰ درصد از معابر خودیاری هستیم؛ بصورتیکه بعضی از این معابر بیش از ۶ سال در انتظار آسفالت بودند اما امروز به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهردرای خوی این انتظارها پایان یافته است.

شهردار خوی با اشاره روند آسفالت ریزی در کمربندی شهید سلیمانی اظهار کرد: فاز اول این پروژه در سال گذشته، و فازهای بعدی در سال جاری به طور منظم در حال آسفالت ریزی می باشند و لذا در تلاش هستیم پروژه فاخر شهید سلیمانی را تا پایان فصل کاری به بهره برداری کامل برسانیم.

شهردار

بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع از معابر شهر خوی آسفالت شد