بهسازی و جانمایی سردیس “امیر دریادار دوم شهید ناصر فراهانی”

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛  سردیس “امیر دریادار دوم شهید ناصر فراهانی” و اِلمان کشتی در میدان ولیعصر(عج) بهسازی و جانمایی شد.