استمرار عملیات عمرانی؛

بهسازی نمای المان مزار مطهر شهدای گمنام خوی آغاز شد

عملیات عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، بهسازی نمای اِلمان مزار مطهر شهدا گمنام توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در جهت بهره مندی شهروندان آغاز شد.

بهسازی المان شهدای گمنام خوی

بهسازی نمای المان مزار مطرهر شهدای گمنام خوی آغاز شد