بهسازی علائم ترافیکی پارک ترافیک واحد آموزش

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،علائم ترافیکی پارک ترافیک واحد آموزش توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بهسازی گردید.