بهسازی در نقاط مختلف شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، بهسازی در نقاط مختلف شهر توسط اکیپ های امانی و پیمانی معاونت خدمات شهری شهرداری خوی عملیاتی شد.