کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

بهسازی جداول بلوار مطهری حدفاصل حمیدآباد تا میدان هواشناسی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛

جداول بلوار مطهری حدفاصل حمیدآباد تا میدان هواشناسی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در راستای هدایت آبهای سطحی در حال بهسازی است.

بهسازی بلوار مطهری

جداول بلوار مطهری حدفاصل حمیدآباد تا میدان هواشناسی توسط اکیپ های شهرداری خوی در راستای هدایت آبهای سطحی در حال بهسازی است.