با دستور شهردار خوی؛

بسیج امکانات و نیروهای شهرداری خوی در آپارتمان های زیتون

بسیج امکانات شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امین الهوردی زاده با اشاره به این خبر افزود: از ساعات اولیه روز و دقایق ابتدایی آبگرفتگی، نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری در محل حضور داشته و عملیات بازگشایی مسیر آبگرفتگی را آغاز نمودند.

وی با اشاره به دستور شهردار خوی مبنی بر گسیل امکانات و تجهیزات در آپارتمان های زیتون، ادامه داد: در پی این اتفاق  شهردار خوی دستورات لازم در جهت بکارگیری امکانات شهرداری اعم از ماشین آلات سنگین، آتش نشانی، دستگاه تخلیه آب، نیروهای خدماتی و غیره را صادر نمود.

الهوردی زاده بیان داشت: ساکنین محترم مساکن مهر و آپارتمان های زیتون اطمینان داشته باشند که شهرداری خوی تا پاکسازی کامل محوطه، محل را ترک ننموده و اقدامات لازم به جهت رضایتمندی شهروندان صورت خواهد گرفت.

معاون خدمات شهری اظهار کرد: علت وقوع آبگرفتگی نیز توسط کارشناسان بررسی و اقدامات مورد نیاز به جهت جلوگیری از وقوع دوباره چنین اتفاقاتی انجام می‌شود.

آبگرفتگی در آپارتمان های زیتون

گسیل امکانات شهرداری برای آپارتمان های زیتون