به جهت افزایش توانمندی خانواده ها انجام شد؛

برگزاری ۱۰۵ جلسه مشاوره اختصاصی برای خانواده ها در خانه محله

ارتقا سطح آموزش شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور در تشریح این خبر افزود: در راستای اهداف اجتماعی و فرهنگی شهرداری و بهره مندی از ظرفیتهای مختلف شهری برای توانمندسازی خانواده ها مشاوره های مختلف عمومی و اختصاصی برای بانوان و کودکان در مجموعه های آموزشی شهرداری خوی ارائه می شود.

وی ادامه داد: جلسات مشاوره اختصاصی علاوه بر جلسات مشاوره ای عمومی برای بانوان، کودکان و دانش آموزان در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی برگزار می شود که شامل مشاوره های بهداشتی، علمی و درسی، ناهنجاریهای اجتماعی، مشکلات فردی، مسایل مذهبی و … است.

شهردار خوی تاکید کرد: ۵ دوره مشاوره در ۶۴ جلسه در مجموع ۹۶ ساعت مشاوره برای بانوان و دانش آموزان در خانه محله و مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان برگزار شده است.

آموزش و مشاوره با خانواده های شهروندان خوی

برگزاری ۱۰۵ جلسه مشاوره اختصاصی برای خانواده ها در خانه محله