در جلسه رسمی شورای شهر؛

برگزاری کنگره پوریای ولی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر خوی رسید

پوریای ولی، ظرفیت دیگر برای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حمیدرضا عمرانی با اشاره به مصوبات جلسه رسمی شورای اسلامی شهر گفت: با توجه به ایجاد میادین در مسیر کمربندی شهید سلیمانی و نیاز آن به نام ، بایستی شهدای شاخص ، مفاخر، نام آوران و افتخارآفرینان بومی شهرستان خوی مد نظر گرفته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: در راستای افزایش و بهبود خدمات دهی سازمان آتش نشانی و باتوجه به استهلاک خودروهای عملیاتی، خرید دو دستگاه خودروی آتش نشانی با موافقت کلیه اعضای شورای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

عمرانی همچنین بیان کرد: پوریای ولی یکی از پرافتخارترین پهلوانان نامی و در عین حال یک شاعر متبحر در عصر خود بوده و طرفی دیگر مدفن وی در شهر خوی می‌باشد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های شورای اسلامی شهر خوی نیز، احیای نام و یاد مفاخر ملی و بومی و استفاده از ظرفیت های شهر است که از این رو با تصویب اعضای شورا، مقرر گردید تا کنگره پوریای ولی در شهر خوی برگزار گردد.

پوریای ولی

برگزاری کنگره پوریای ولی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر خوی رسید