در راستای افزایش توان بهره وری؛

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره ای مسئولیت پذیری ویژه کارکنان شهرداری خوی

آموزش های ضمن خدمت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کارگاه آموزشی مشاوره ای مسئولیت پذیری ویژه کارکنان شهرداری خوی و سازمان های تابعه توسط اداره آموزش این شهرداری در سالن شهید برگزینی برگزار شد.

کلاس های آموزشی شهرداری خوی

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره ای مسئولیت پذیری ویژه کارکنان شهرداری خوی