برگزاری کارگاه آموزشی تشریح مبانی تعرفه عوارض و منابع تأمین درآمدی سال ۱۴۰۲ شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛کارگاه آموزشی تشریح مبانی تعرفه عوارض و منابع تأمین درآمدی سال ۱۴۰۲ شهرداری خوی از سوی واحد آموزش شهرداری برای توانمندسازی بیشتر کارکنان واحد‌های مختلف مربوط در سالن اجتماعات شهید برگزینی برگزار شد و در این کارگاه معاون شهرسازی و معماری شهرداری دفترچه عوارض و منابع تأمین درآمدی شهرداری را تشریح کرد

این کارگاه در راستای آگاهی بخشی ،یکسان سازی تعاریف ،ساماندهی خدمات در حال ارایه حوزه های مختلف با تاکید بر مولفه های شهرسازی، درآمد ،بازدید و… برای واحد‌های مرتبط در شهرداری مرکزی و شهرداری‌های مناطق یک و دو تشکیل شد.