برگزاری کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری از سوی واحد آموزش شهرداری خوی

گفتنی است کارگاههای آموزشی کارکنان شهرداری خوی از هفته پیش آغاز شده و پس از برگزاری دوره فوریتهای پزشکی، اولین جلسه کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری برای بیش از ۱۰۰ نفر از همکاران شهرداری برگزار شده و پس از پایان جلسات این کارگاه طی هفته آتی ، جلسات آموزشی نرم افزار آفیس برگزار خواهد شد.