آموزش های ضمن خدمت در شهرداری خوی برگزار می شود ؛

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تخلفات اداري

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی ؛ جلسه دوم ضمن خدمت کارگاه آموزشی آشنایی با تخلفات اداري با حضور مدیر کل سابق دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی ویژه کارکنان شهرداری و سازمانهای تابعه در سالن اجتماعات شهید برگزینی برگزار گردید.