با حضور اعضا؛

برگزاری همایش فاطمیون با حضور مسئولین شهرستانی و هیئت‌های مذهبی شهرستان خوی

همایش فاطمیون

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، همایش فاطمیون با حضور مسئولین شهرستانی و هیئت‌های مذهبی شهرستان خوی در امام زاده سیدبهلول (ع) برگزار شد.

همایش هیئت های مذهبی

همایش فاطمیون با حضور مسئولین شهرستانی و هیئت‌های مذهبی شهرستان خوی