با حضور پر شور مردم عزادار؛

برگزاری نماز عبادی و سیاسی جمعه و مراسم عزاداری ظهر عاشورا در شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری  خوی ، نماز عبادی و سیاسی جمعه و مراسم عزاداری ظهر عاشورای حسینی ۱۴۴۵ در نمازجمعه پرشور عاشورایی شهرستان خوی برگزار شد .