طبق روال سال های گذشته؛

برگزاری نشست سالانه مدیران عامل و روُسای سازمان های آتش نشانی کشور

نشست سالانه مدیران آتش نشانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی در نشست سالانه مدیران عامل و روُسای سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور حضور یافت.

سازمان آتش نشانی

برگزاری نشست سالانه مدیران عامل و روُسای سازمان های آتش نشانی کشور