با مشارکت شهرداری خوی؛

برگزاری نشست تبیین اولویت‌های تمدنی ۱۲ گانه در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، نشست تبیین اولویت‌های تمدنی ۱۲ گانه در خوی با حضور و سخنرانی دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با مشارکت مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی برگزار شد.

شورای راهبردی

نشست تبیین اولویت‌های تمدنی ۱۲ گانه در خوی برگزار شد