طبق زمانبندی هفتگی؛

برگزاری ملاقات مردمی اعضای شورای اسلامی شهر خوی

ملاقات مردمی شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، طبق زمانبندی هفتگی دیدارهای چهره به چهره مردمی با اعضای شورای شهر خوی با حضور مدیران مناطق دوگانه شهرداری خوی به ریاست سیفعلی مرادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد.

عمده مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان در این جلسه، شامل زمین های قولنامه ای با کاربری مسکونی و غیر مسکونی، عوارض ساخت ، آسفالت کوچه ها ، مجوز ساخت و سایر مسائل مربوط به حوزه خدمات شهری بود که مورد بررسی اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت.

گفتنی است در این دیدار ، مردم با حضور در صحن شورای اسلامی شهر ، مشکلات و مسائل خود را با اعضای شورا در میان گذاشته و دستورات لازم برای درخواست مراجعه کنندگان صادر می شود.

ملاقات مردمی شورای شهر خوی

برگزاری ملاقات مردمی اعضای شورای اسلامی شهر خوی