به همت شهرداری خوی؛

برگزاری مسابقه شیرینی پزی در خانه محله شهرداری خوی

مسابقات شیرینی پذیری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، خانه محله شهرداری خوی با فعالیت دوباره خود در سال جاری، اقدام به برگزاری دوره های مختلف نموده است.

در ماه گذشته تعداد ۲ دوره شیرینی پزی با ۲۴ جلسه در مجموع ۶۰ ساعت و باحضور ۱۵ نفر شرکت کننده در جهت ایجاد مشاغل خانگی برای بانوان خانه دار برگزار گردید.

با در نظر گرفتن رونق کسب و کار و مشاغل خانگی بانوان خانه دار، طی این دوره ها، ۱۲ مدل شیرینی و حلوا برای شرکت کنندگان آموزش داده شد.

در پایان این دوره، مسابقه ای برگزار و از نفرات برتر و سایر شرکت کنندگان تقدیر شد.

مسابقه

برگزاری مسابقه شیرینی پزی در خانه محله شهرداری خوی