همزمان با سراسر کشور؛

برگزاری مراسم پنجشنبه آخر سال در خوی

پنج شنبه آخر سال

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، گفتنیست شهرداری خوی نیز با اقداماتی از قبیل آماده سازی محوطه آرامستان ها، به کارگیری تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی، آماده سازی محوطه پارکینگ آرامستان، آماده سازی مسیر های منتهی به آرامستان و گل افشانی مزار مطهر شهداء در برگزاری هر چه بهتر این مراسم مشارکت داشت.

آرامستان شهرداری خوی

برگزاری مراسم پنجشنبه آخر سال در خوی