به ميزباني شهرداری خوی؛

برگزاری كارگاه آموزش آشنایی با مبانی مالی، اداری، استخدامی و شهری شهرداری های شمال استان در شهر خوی

شهرداری خوی، میزبان شهرداران شمال استان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، كارگاه آموزش آشنایی با مبانی مالی، اداری، استخدامی و شهری شهرداری های شمال استان با حضور شهرداران ۲۲ شهردار شهرهای شمال استان آذربایجان غربی و هیئت های تطبیق فرمانداری صبح امروز در سالن شهید برگزینی شهرداری خوی برگزار شد

شهردار خوی در مراسم آغاز به كار اين كارگاه آموزشي یک روزه که به همت دفتر امور شهری و شوراهای استانداري آذربايجان غربی و به میزبانی شهرداری خوی برگزار شد ضمن خوش آمدگویی با بيان اين كه آموزش نحوه درآمدزايی و تامين منابع مالي در شهرداري ها يک ضرورت است تصريح كرد: مشكلات و چالش های پيش روی شهرداری ها در با توجه به تحولات شهرنشینی ،نیازهای شهری و شرایط مالی و درآمدهای شهرداری‌ها، رويكرد حركت به سمت مديريت بدون پول را ضروری و اجتناب ناپذير ساخته است.

حسن نصراله پور در ادامه با اشاره تغییر مدیریت شهرداری ها با توجه به شرایط اقتصادی جامعه گفت: اتخاذ شیوه های موثر در مدیریت و تامين منابع درآمدی يكی از تصميمات و مهارت های استراتژيک در مديريت شهری است كه در اين خصوص می توان از منابع و پتانسيل های بخش خصوصی در جهت تامين منابع مالی پروژه ها و توسعه شهری استفاده كرد.

رئیس شورای اسلامی شهر خوی نیز در این کارگاه با ابراز خوشنودی از میزبانی شهرداری خوی در برگزاری آموزش های شهرداران، عنوان کرد: با توجه به تمامی مشكلات موجود، لازم است سازوكارهای اداره کرد شهرداری ها با محوريت كمک های غيردولتی فراهم شده و باید در این مسیر حرکت کرد

دکتر حمیدرضا عمرانی با تاكيد بر ضرورت برگزاری اين گونه كارگاه های آموزشی گفت: استمرار چنين مباحث آموزشی به نهادينه شدن فرهنگ آموزش و افزايش شناخت و آگاهی عمومی در زمينه مديريت شهری كمک خواهد كرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تأثیر عملکرد شهرداری‌ها و مشارکت‌های سیاسی ملت یک پیوند اساسی دارند؛ چراکه مباحث مدیریتی واسطه‌ای بین افزایش مشارکت‌های سیاسی ملت و رضایت‌مندی آنها از روند آبادانی کشور است.

شهرداری

برگزاری كارگاه آموزش آشنایی با مبانی مالی، اداری، استخدامی و شهری شهرداری های شمال استان در شهر خوی