برگزاری شورای اداری شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛  شورای اداری شهرستان خوی با حضور مسئولین شهرستانی  در محل سالن جلسات فرمانداری خوی برگزار شد.