با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد؛

برگزاری سومین جلسه کارگروه جمع آوری و ساماندهی سگ های ولگرد

کارگروه جمع آوری و ساماندهی سگ ها ولگرد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، سومین جلسه کارگروه جمع آوری و ساماندهی سگ های ولگرد شهرستان خوی با حضور رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر، معاون خدمات شهری شهرداری و سایر اعضای کمیسیون در اتاق جلسه شهرداری خوی برگزار شد.

کارگروه جمع آوری و ساماندهی سگ های ولگرد خوی

برگزاری سومین جلسه کارگروه جمع آوری و ساماندهی سگ ها ولگرد