برای اولین بار در شمالغرب کشور برگزار شد؛

برگزاری رویداد تخصصی روابط عمومی برای اولین بار در شمالغرب کشور در شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، در این رویداد دکتر امیرعباس تقی پور دبیر کل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران و مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات ، بهنام تقی پور عضو باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران و مدیر مسئول ماهنامه قلک ، نازلی خرامان دانش آموخته مدیریت رسانه و رئیس روابط عمومی برندینگ رسکو و معاون ارتباطات بانک دی ، حامد کاظم زاده خویی نائب رئیس کمیته آموزش و پژوهش خانه مطبوعات کشور و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان آذربایجان غربی اقدام به ارائه آموزش های لازم و تجربیات خود کردند .

رویداد تخصصی روابط عمومی با حضور مسئولین و روابط عمومی ادارات و سازمان های شهرستان خوی ، خبرنگاران شهرستان ارومیه و خوی به صورت دوره یک روزه در سال اجتماعات شهید برگزینی شهرداری برگزار شد .

دیدار با فرماندار و چندی از مسئولین شهرستان ، نشست خبری شهرداری خوی ، خوی گردی و بازدید از مجموعه فرهنگی آموزشی بوتراب جزو برنامه های دیگر این رویداد بود.