همزمان با برگزاری رزمایش سراسری؛

برگزاری رزمایش خود حفاظتی در شهرداری خوی

رزمایش الی بیت المقدس

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، تمرین حفاظت فیزیکی و افزایش ضریب ایمنی از جمله اهداف برگزاری این مانور بود که در اداره مرکزی و سازمان های تابعه شهرداری خوی اجرا شد.

جهت افزایش آمادگی و مقابله با تهدیدات احتمالی و نفوذ به محل شهرداری، این مانور با حضور نیروهای حراست و نگهبانی، آتش نشانان و بسیجیان شهرداری خوی انجام شد.

اجرای مانور دور میز و آموزش حضور به موقع کارکنان بسیجی و نیروهای حراست و نگهبانی در پیشگیری از خطرات احتمالی از دیگر برنامه‌های این رزمایش بود.

رزمایش الی بیت المقدس

برگزاری رزمایش خود حفاظتی در شهرداری خوی