باتوجه به رفع مشکلات و مطالبات مردمی تشکیل یافت؛

برگزاری دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی

شورای حفاظت از منابع آب

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه شورای حفاظت از منابع آب با حضور معاون خدمات شهری شهرداری خوی در محل سالن جلسات فرمانداری خوی برگزار شد.

حفاظت از منابع آب

برگزاری دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی