استمرار دوره های ضمن خدمت؛

برگزاری دوره ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهرداری خوی

دوره ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای آموزش های ضمن خدمت، دوره ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در جهت افزایش توان خدمتی و بهره وری کارکنان شهرداری خوی برگزار شد.

برگزاری دوره ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

برگزاری دوره ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهرداری خوی