در راستای برگزاری یابود فتح خرمشهر تشکیل شد؛

برگزاری جلسه یادبود فتح خرمشهر در شهرداری خوی

یادبود فتح خرمشهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه هماهنگی برگزاری یادبود فتح خرمشهر با همکاری بسیج ادارات و اداره کتابخانه های شهرستان خوی در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری خوی برگزار شد.

جلسه یادبود فتح خرمشهر

برگزاری جلسه یادبود فتح خرمشهر در شهرداری خوی