با توجه به نامه های ارجاعی به کمیسیون؛

برگزاری جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر خوی

کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون و شهردار خوی به ریاست امین گلصنملو با موضوع نامه های ارجاعی به کمیسیون در شورای شهر برگزار شد.

جلسه کمیسیون

جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون و شهردار خوی به ریاست امین گلصنملو