در راستای بررسی نامه های مردمی و اداری ؛

برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خوی به ریاست دکتر محمدرضا پیری و با حضور اعضای کمیسیون و شهردار خوی برگزار شد .