با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر خوی

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای کمیسیون، معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری خوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی به ریاست محمدرضا پیری برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر خوی

برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر خوی