با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه در راستای رفع مشکلات مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر به ریاست محمد صادق نژاد و با حضور اعضای شورای شهر ، معاون فنی و شهرسازی ، مدیران مناطق یک و دو شهرداری خوی برگزار شد.

این جلسه در راستای بررسی نامه های ارجاعی به کمیسیون عمران و شهرسازی برگزار گردید.

بیشترین نامه ها مربوط به صدور پروانه ساختمانی، ساخت و ساز در مناطق دوگانه شهرداری، آسفالت معابر و غیره بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمیسیون

برگزاری جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر خوی