با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه کمیسیون سیما و منظر شورای اسلامی شهر خوی

کمیسیون سیما و منظر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون سیما و منظر شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون، رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خوی برگزار شد.

کمیسیون سیما و منظر

برگزاری جلسه کمیسیون سیما و منظر شورای اسلامی شهر خوی