در راستای رفع مطالبات مردمی؛

برگزاری جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خوی

عزم شورای شهر و مدیریت شهری در رفع مطالبات مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر با حضور دادستان شهرستان خوی، معاون فرماندار، روسای ادارات، معاون خدمات شهری شهرداری و اصحاب رسانه برگزار شد.

این جلسه با چهار دستورکار شامل تکدی گری، کنترل حیوانات ناقل بیماری، زباله های عفونی و لایروبی مسیل ها برگزار گردید.

کمیسیون خدمات شهری

برگزاری جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خوی