برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون و مدیر سرمایه گذاری و مدیر امور حقوقی شهرداری خوی به ریاست مهندس سیفعلی مرادی برگزار شد.