در راستای رفع مطالبات مردمی؛

برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی

کمیسیون حقوقی شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای کمیسیون، شهردار خوی، کارشناس امور حقوقی و مدیر املاک شهرداری خوی به ریاست سجاد چهره آرا برگزار شد.

این جلسه در راستای نامه های ارجاعی به کمیسیون برگزار و با حضور اعضا، پرونده ها در حضور شهروندان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان نیز دستورات لازم صادر گردید.

کمیسیون حقوقی شورا

برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی