در راستای پرونده های ارجاعی به کمیسیون برگزار شد؛

برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه کمیسیون حقوقی شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای کمیسیون، شهردار خوی، مدیران مناطق دوگانه شهرداری، مدیر امور حقوقی و مدیر املاک شهرداری خوی به ریاست سجاد چهره آرا برگزار شد.

جلسه کمیسیون حقوقی شورای شهر خوی

برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی