در راستای نامه های ارجاعی به کمیسیون؛

برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی

کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون و شهردار خوی به ریاست سجاد چهره آراء با موضوع نامه های ارجاعی به کمیسیون در شورای شهر برگزار شد .

جلسه کمیسیون

برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی