ظهر نهم آذرماه برگزار شد؛

برگزاری جلسه هم اندیشی خویی های مقیم تهران با مسئولین شهرستان خوی

هم اندیشی با خویی های مقیم تهران

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، جلسه هم اندیشی امام جمعه، فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با جمعی از خویی های مقیم تهران برگزار شد.

جلسه هم اندیشی

برگزاری جلسه هم اندیشی خویی های مقیم تهران با مسئولین شهرستان خوی