در جهت بررسی اقدامات انجام یافته ؛

برگزاری جلسه معاون خدمات شهری شهرداری خوی با مسئولین نواحی پنج گانه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جلسه با حضور معاون خدمات شهری و مسئولین نواحی پنج گانه شهرداری خوی در خصوص بررسی اقدامات انجام یافته در سطح نواحی و هماهنگی های لازم جهت آمادگی برای فصل پاییز و بارندگی های احتمالی و ارائه راهکارهای مورد نیاز و رسیدگی به سایر مسائل و مشکلات نواحی پنجگانه برگزار شد .