با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عصر روز شنبه جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی و اصحاب رسانه با موضوع بررسی نامه ها و درخواست شهروندان و موضوعات مجموعه مدیریت شهری برگزار شد.

شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر خوی