در محل دفتر شهردار تشکیل شد؛

برگزاری جلسه شورای معاونین شهرداری خوی

جلسه شورای معاونین

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه شورای معاونین شهرداری به ریاست حسن نصراله پور شهردار خوی با موضوع تسریع در روند پروژه های عمرانی و مرتفع نمودن مشکلات مردم برگزار شد.

شورای معاونین شهرداری خوی

برگزاری جلسه شورای معاونین شهراری خوی