در جهت تسریع حل مشکلات شهری؛

برگزاری جلسه شورای مدیران شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه شورای مدیران شهرداری خوی با حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی، معاونین، مدیران و روسای سازمان های تابعه با بررسی مسائل و پیگیری روند امورات مجموعه مدیریت شهری در محل سالن جلسات شهید باکری برگزار شد.