طبق زمانبندی اجرای جلسات تشکیل یافت؛

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی

شورای فرهنگ عمومی شهرستان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه شورای فچفرهنگ عمومی شهرستان خوی به ریاست امام جمعه شهرستان خوی در محل حسینیه دفتر امام جمعه با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی

شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی برگزار شد