در راستای احیای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد؛

برگزاری جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری خوی

امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری خوی با حضور امام جمعه، معاون سیاسی فرماندار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاونین و سایر مسئولین حوزه دبیرخانه امر به معروف شهرستان در سازمان آرامستان شهرداری خوی برگزار شد.

همچنین در این جلسه، حسن نصراله پور، حسین شرفخانلو و امین حاجی حتملو به ترتیب بعنوان رئیس، جانشین و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری خوی منصوب شدند.

شورای امر به معروف شهرداری خوی

برگزاری جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری خوی