برگزاری جلسه شورای اقامه نماز و شورای امربه معروف و نهی از منکر شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛جلسه شورای اقامه نماز و شورای امربه معروف و نهی از منکر شهرداری خوی با حضور روحانیون و معاونین و مدیران مجموعه مدیریت شهری برگزارشد.