با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر خوی

جلسه اعضای شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، شهردار خوی و اصحاب رسانه به ریاست نائب رئیس شورا در صحن شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه توافق، مصالحه و مسیرگشایی در صحن شورا به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

جلسه شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر خوی